Second Corner Rewards ★

Mỗi khi bạn chọn đồ cũ thay cho đồ mới, bạn đang chọn đồ tiết kiệm tốt hơn, một tủ quần áo hoàn toàn độc đáo và một tương lai tươi sáng hơn cho hành tinh của chúng ta. Tiết kiệm là những vấn đề và chúng tôi nghĩ rằng điều đó rất đáng được khen thưởng! Gặp gỡ Phần thưởng ở góc thứ hai, cách nhỏ của chúng tôi để nói lời cảm ơn mỗi khi bạn nghĩ đến chuyện đầu tiên.

Cách hoạt động

 1. Giỏ của bạn trống

  Bạn có thể đăng ký trực tiếp với nhân viên tại cửa hàng hoặc trực tuyến qua website của chương trình.

 2. Kiếm điểm

  Mỗi khi mua hàng, bạn sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi 100.000 ₫ chi tiêu. Bạn cũng có thể kiếm điểm bằng cách làm những việc khác, như theo dõi chúng tôi trên Instagram hoặc dọn dẹp lần đầu tiên.

  *Điểm SC đã đạt được = (Tổng hóa đơn - Phí giao hàng) / 100.000

 3. Đổi phần thưởng

  Bạn có thể sử dụng điểm để áp dụng khấu trừ trên hóa đơn trong lần mua hàng trong lần tiếp theo.

  Cách quy đổi 1 SC Point = 1.000 ₫

  *SC Point có hiệu lực trong vòng 1 năm

 4. Tăng cấp bậc của bạn

  Khi tham gia chương trình của chúng tôi, bạn sẽ được xếp vào một trong ba cấp dựa trên số lượng bạn mua sắm. Mỗi bậc đi kèm với những lợi ích độc quyền! Mỗi khi bạn đạt đến một cấp độ mới, bạn sẽ nhận được các lợi ích và phần thưởng độc quyền.

Lợi ích

Kiếm điểm SC

Mỗi khi mua hàng, bạn sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi 100.000 ₫ chi tiêu. Bạn có thể đổi điểm của mình trong các hóa đơn trong tương lai.
*Điểm SC đã đạt được = (Tổng hóa đơn - Phí giao hàng) / 100.000

Birthday Rewards

Tất cả các cấp sẽ nhận được phần thưởng sinh nhật.

Miễn phí vận chuyển

Cấp càng cao, ngưỡng để được miễn phí giao hàng của bạn càng thấp.

Giảm giá hàng năm

Giao dịch lớn đang đến cho tất cả mọi người. Tất cả các cấp đều có quyền truy cập vào chương trình giảm giá lớn nhất trong năm của chúng tôi, nhưng Super và VIP sẽ được tăng chiết khấu lớn hơn. VIPs cũng sẽ có quyền truy cập sớm!

Chứng trình nhân điểm

Trong suốt năm, chúng tôi sẽ có các sự kiện nhân điểm đặc biệt cho tất cả các cấp. Trong các sự kiện này, bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện sẽ kiếm được nhiều điểm hơn.

FAQ

Làm cách nào để biết mình đang ở cấp nào?

Bậc của bạn dựa trên số tiền bạn đã chi tiêu trong một năm dương lịch. Trở thành Star là miễn phí. Để đạt được cấp cao hơn, hãy tiếp tục!

Để trở thành Super, bạn phải chi ít nhất 2.000.000 ₫ trong 1 năm

Để trở thành VIP, bạn phải chi ít nhất 10.000.000 ₫ trong 1 năm.